Часовня Арсения Коневского на острове Коневец

1000x600 мм, холст, масло. №1167