Вечер на Неве

600x700 мм, холст, масло. №1181

руб.